Öka självinsikten och minska frustrationen med stöd av Enneagrammet

Välkommen på en informationskväll om Enneagrammet som modell för att öka Din självkännedom och Din förmåga att förstå och kommunicera med andra, starka verktyg för god samverkan och goda relationer.

Informationen sker digitalt via Teams den 24 april kl 18-20.30.

Ingen kostnad tas ut för informationskvällen och Du förbinder Dig inte till något. Anmälan sker via mail till pia@enneagram.se


Ennegrammet är en modell för utveckling, för ökad självinsikt och för att tydligare förstå sig själv och andra. Den används så väl för coachning till enskilda som för grupp/teamutveckling på arbetsplatser och i andra grupper/team.

Modellen utgår från nio grundstrategier, som beskriver ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Enneagrammet hjälper oss att se våra styrkor, vår naturliga verktygslåda, men också våra utmaningar samt utvecklingsområden. Modellen lär oss exempelvis att se våra stress-faktorer/beteenden och att bli mer medvetna/närvarande kring alternativa sätt att agera och tänka.

Jag är certifierad Enneagramcoach samt diplomerad teamcoach. Jag utför Enneagramtester med efterföljande återkoppling/analys. Testet tar cirka 20 minuter att utföra. Efterföljande återkoppling/analys ta cirka två timmar. Vid önskemål erbjuder jag också efterföljande coachningssamtal/teamcoachning enligt överenskommelse, med Enneagrammet som bas. Coachning fungerar också i parrelationer.