Om Enneagrammet

Enneagrammet är en dynamisk personlighetsmodell som syftar till att främja utveckling och självinsikt. Det ger en djup förståelse för både vår tillgängliga potential och de områden som kräver längre tid att utveckla. Modellen utforskar olika egenskaper och drivkrafter och erbjuder insikter om hur vi kan växa som individer.

Inom Enneagrammet beskrivs nio grundläggande livsstrategier som representerar våra vanemässiga sätt att tänka, känna och agera. Vi har alla tillgång till dessa strategier, men vi tenderar att använda en av dem mest frekvent. Genom att överdriva våra styrkor inom en strategi begränsas våra valmöjligheter och vår förmåga att uppfatta verkligheten kan bli snedvriden.

Enneagrammet inte bara identifierar beteenden utan också de underliggande drivkrafterna bakom dem, ofta vilka är omedvetna. Utvecklingen inom modellen beskrivs genom olika utvecklingsnivåer som visar hur vårt beteende förändras beroende på vår personliga mognad och psykiska balans. Denna modell underlättar också kommunikation genom att skapa förståelse för hur olika individer uppfattar världen och hur samarbete kan förbättras.

Enneagrammet har blivit ett populärt verktyg inom områden som ledarskapsutveckling, organisationskonsultation, terapi och coaching över hela världen. Det används även som ett pedagogiskt verktyg på många universitet. Dess användningsområden sträcker sig långt bortom traditionella personlighetstester och ger konkreta riktlinjer för personlig tillväxt. En benchmarkrapport från 2022 visade att Enneagrammet tydligt förbättrade engagemang, effektivitet, kommunikation och samarbetsförmåga hos medarbetare.

Syftet med Enneagrammet är att fungera som en verktygslåda där vi kan använda olika strategier beroende på situationen. Genom god självinsikt och närvaro kan vi lära oss att välja vilken strategi som är mest lämplig. Modellen strävar efter att identifiera vår potential och de mönster som begränsar oss från att nå den. Den erbjuder en tvådimensionell syn på utveckling, som inkluderar både vår högsta potential och våra mest låsta tillstånd.

Enneagrammet grundar sig på människans tre “intelligenser” och visar hur dessa kan användas på olika sätt. Det ger viktig insikt om hinder och nycklar till att låsa upp dem. Modellen bygger på tanken att våra problem ofta uppstår när vi inte är medvetet närvarande i nuet. Utvecklingsnivåerna i Enneagrammet reflekterar vår förmåga att vara närvarande och agera medvetet i kontakt med våra intelligenser.