Tjänster

        Enneagramtest med efterföljande återkoppling, enskilt

        Enneagramtest med efterföljande återkoppling, plus coachningssamtal, enskilt

        Fristående coachning utifrån tidigare Enneagramtest, enskilt

        Enneagramtest med efterföljande återkoppling, för par

        Enneagramtest med efterföljande återkoppling plus coachningssamtal, för par

        Teamutveckling utifrån genomförda Enneagramtest, heldag/dagar

        Introduktion till Enneagrammet, i form av informationskväll, minst 6 personer

 

Samtligt sker digitalt via Teams, bortsett arbete med teamutveckling.